การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดย นายพัสกร คำเพราะ รองประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด มีสถานศึกษาเข้าร่วมการประเมิน 8 แห่งคือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยาการอาชีศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ และวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์